DZIEŃ MATEMATYKI


W poniedziałek, 14 marca, obchodziliśmy Dzień Matematyki na Płockiej.

Jako członek sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO organizujemy to święto w Międzynarodowym Dniu Matematyki proklamowanym Rezolucją 40. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w listopadzie 2019 roku.

Wybór daty – 14 marca ( według sposobu zapisu dat w niektórych krajach: 3/14) – ma związek z tym, że już wcześniej w wielu krajach matematycy świętowali tego dnia obchodząc Dzień Liczby Pi, ponieważ wartość tej powszechnie znanej stałej matematycznej, wynosi w zaokrągleniu 3,14.

Organizatorzy wydarzenia – uczniowie klasy 3na2 pod opieką pani Anny Janiszewskiej – zaplanowali na ten dzień szereg działań popularyzujących matematykę.

Przygotowali dekorację i serię plakatów z matematycznymi memami na szkolnych korytarzach oraz playlistę „matematycznych” piosenek do szkolnego radiowęzła.

Wszystkich uczniów zaprosili do udziału w zabawie – na korytarzu na parterze można było wylosować zagadkę logiczną i oprócz satysfakcji zyskać również słodką nagrodę za rozwiązanie.

Dla uczniów i innych obserwatorów szkolnej strony facebookowej przygotowano również materiały on-line : prezentacje przygotowane przez naszych uczniów oraz wywiad z dr inż. Sławomirem Torbusem, profesorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kierownikiem Katedry Funkcji Rzeczywistych i Algebry, a równocześnie absolwentem naszego liceum. Pan profesor opowiadał m.in. o swoich wspomnieniach z liceum i powodach zainteresowania matematyką. Wywiad przeprowadzili uczniowie z grupy Mistrzów Matematyki z Płockiej, działającej w naszej szkole.

To był π-ękny dzień!