12 STYCZNIA SPOTKANIE Z RODZICAMI


Komunikat

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku z dnia 5 stycznia 2022 r. dotyczący organizacji zebrania z rodzicami dnia 12 stycznia 2022 r.

Komunikat

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku z dnia 5 stycznia 2022 r. dotyczący organizacji zebrania z rodzicami dnia 12 stycznia 2022 r.

W środę 12 stycznia 2022 r. odbędą się ogólne zebrania z rodzicami – w formie zdalnej, za pośrednictwem aplikacji Teams. Spotkanie zakładają wychowawcy.

Zebrania rozpoczną się zgodnie z harmonogramem:

godz. 16.00 – klasy pierwsze

godz. 16.30 – klasy drugie

godz. 17.00 – klasy trzecie 4-letniego liceum

godz. 17.30 – klasy trzecie 3-letniego liceum

W sytuacji braku możliwości spotkania w wyżej wymienionym terminie lub za pośrednictwem aplikacji Teams, rodzice są proszeni o indywidualny kontakt z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny


Z wyrazami szacunku
Karina Kmiecińska
Dyrektor I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku