DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ


Nauczyciel to praca, którą wykonuje się z powołania. Codzienny kontakt z młodzieżą, przekazywanie wiedzy z różnych dziedzin i praca wychowawcza dają wiele satysfakcji, ale też wymagają trudu i poświęcenia, wiążą się z ogromną odpowiedzialnością. W ciągu ostatnich dwóch lat przed nauczycielami i innymi pracownikami szkoły stanęło też wiele nowych wyzwań związanych z nauką zdalną oraz nauką stacjonarną prowadzoną w warunkach reżimu sanitarnego.

Dlatego szczególnie cenne są takie momenty, jak dzisiejsza uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które mogą się stać balsamem dla duszy osób związanych z edukacją. Organizatorzy apelu – Samorząd Uczniowski i uczniowie przygotowujący program artystyczny – wyrazili wdzięczność swoim nauczycielom za przekazywaną wiedzę oraz opiekę i wsparcie, a także pracownikom administracyjnym za dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie osób przebywających w szkole. Optymistycznymi scenkami oraz tańcem i śpiewem udało im się wprawić wszystkich obecnych w dobry nastrój.

Życzenia z okazji dzisiejszego święta przekazała zebranym Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Agnieszka Klimczewska, oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Marceli Teliczan.

Pani dyrektor Karina Kmiecińska również złożyła życzenia całej społeczności szkolnej, a także podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie apelu, tj. uczniom klas 3NB, 3B, 3P i 2A1, którzy pod opieką pani Joanny Marciszewskiej przygotowali scenki teatralne oraz film „Balsam dla duszy (nie tylko) nauczyciela”, zespołowi muzycznemu pod kierunkiem pana Rafała Szymańskiego, a także grupie tanecznej, której opiekunem jest pani Jolanta Rutkowska oraz czuwającemu nad całością uroczystości Samorządowi Uczniowskiemu wraz z opiekunami, panią Joanną Chojnowską i panią Anną Janiszewską. Za pomoc techniczną otrzymali podziękowania pani Bogumiła Piotrowska i pan Robert Goszczyński.