Komunikat z dnia 11 maja 2021r

Komunikat

Komunikat
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku
z dnia 11 maja 2021 r.
w sprawie organizacji pracy szkoły

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

 1. W związku z poprawą sytuacji epidemicznej, na podstawie decyzji władz państwowych, przedstawiamy plan powrotu uczniów do nauki stacjonarnej w I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku:

od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. – zajęcia będą realizowane w trybie kształcenia hybrydowego,

od 30 maja 2021 r. – zajęcia stacjonarne w szkole

 1. W kształceniu hybrydowym zajęcia dla poszczególnych oddziałów będą się odbywać naprzemiennie – w jednym tygodniu w formie stacjonarnej, a w kolejnym w formie zdalnej, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Termin

Rodzaj zajęć

Oddziały

3-letnie liceum

4-letnie liceum

17-21.05

Zajęcia stacjonarne

2A1,2A2,2A3,2B,2C,2P

1A1,1A2

Zajęcia zdalne

1B,1C,1D

2NA1,2NA2,2NA3,2NB,2NC,2NP

24-28.05

Zajęcia stacjonarne

1B,1C,1D

2NA1,2NA2,2NA3,2NB,2NC,2NP

Zajęcia zdalne

2A1,2A2,2A3,2B,2C,2P

1A1,1A2

 1. Lekcje stacjonarne będą trwały po 45 minut, natomiast lekcje zdalne po 40 minut i będą się odbywać według następującego tygodniowego rozkładu zajęć:

  lekcje stacjonarne:

  lekcje zdalne:

  lekcja 1.         8.00–8.45

  lekcja 2.         8.50–9.35

  lekcja 3.         9.45–10.30

  lekcja 4.         10.40–11.25

  lekcja 5.         11.35–12.20

  lekcja 6.         12.25–13.10

  lekcja 7.         13.25–14.10

  lekcja 8.         14.15–15.00

  lekcja 1.         8.05–8.45

  lekcja 2.         8.55–9.35

  lekcja 3.         9.50–10.30

  lekcja 4.         10.45–11.25

  lekcja 5.         11.40–12.20

  lekcja 6.         12.30–13.10

  lekcja 7.         13.30–14.10

  lekcja 8.         14.20–15.00

 2. Organizację pracy szkoły ww. terminie reguluje Regulamin kształcenia hybrydowego oraz kształcenia zdalnego w I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku.

 3. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach 1A2 oraz 1D w trybie zdalnym odbywają się w formie offline (przesyłanie materiałów).

 4. Na terenie szkoły obowiązywać będą zasady reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GiS, tj.:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych

 • Uczniowie są zobowiązani do zachowanie dystansu społecznego.

 • W przestrzeni wspólnej (w szatni, na korytarzach, w łazienkach) wprowadza się obowiązek zasłaniania ust i nosa przez uczniów i pracowników szkoły (maseczki).

 • Każdy uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki. Uczeń nie przynosi do szkoły zbędnych przedmiotów.

 • Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego w określonym porządku:

  1. głównym wejściem – wchodzą uczniowie klas: 1A1, 1A2, 1B, 1C, 1D, 2NA1, 2A1, 2C,

  2. wejściem przez dziedziniec między szkołą a internatem – uczniowie klas 2A2, 2A3, 2B, 2P, 2NA2, 2NA3, 2NB, 2NC, 2NP.

 • Do szkoły uczniowie przychodzą bezpośrednio przed swoimi zajęciami (w miarę możliwości maksymalnie 15 minut przed pierwszą lekcją).

 1. Od 17 maja br. uruchomiony zostaje internat i stołówka szkolna. Podczas nauczania hybrydowego internat I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku zapewnia opiekę uczniom, którzy uczestniczą w zajęciach stacjonarnych na terenie szkoły. Pozostali uczniowie uczestniczą w zajęciach zdalnych w domu. Zakwaterowanie wychowanków w internacie rozpocznie się 16 maja br. od godz.18.00. Osoby, które złożyły podania dotyczące korzystania z obiadów w październiku 2020 roku, proszone są o zgłoszenie się do intendenta w celu odbioru kartek obiadowych. Istnieje także możliwość zapisania się na obiady w stołówce szkolnej. W tym celu należy złożyć podanie u intendenta internatu.

Powrót do szkoły po ponad pół roku spędzonym w domu może być dla uczniów bardzo trudnym doświadczeniem.  Mamy świadomość wielu obaw i niepokojów z tym związanych. Priorytetem dla Nas będzie stworzenie optymalnych warunków nauki, aby wszyscy czuli się w szkole bezpiecznie. W każdej sytuacji uczniowie mogą zwrócić się o pomoc i wsparcie do wychowawców, nauczycieli i dyrekcji szkoły, a także do psychologa i pedagoga szkolnego (harmonogram dyżurów znajduje się na stronie internetowej szkoły).

Z wyrazami szacunku
Karina Kmiecińska