Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami 10.03.2021r.

Szanowni Państwo,
w środę 10.03.2021 w godzinach 16.30–18.30 odbędą się zebrania indywidualne z rodzicami – w formie zdalnej, za pośrednictwem aplikacji Teams.

     Prosimy rodziców, którzy chcą spotkać się z wychowawcą lub nauczycielem o bezpośredni kontakt przez dziennik elektroniczny w celu ustalenia godziny spotkania.

     W sytuacji braku możliwości spotkania w wyżej wymienionym terminie lub za pośrednictwem aplikacji Teams, istnieje możliwość indywidualnego ustalenia z wychowawcą lub nauczycielem formy i terminu spotkania.

     Zapraszamy także do kontaktu z dyrektorem szkoły za pomocą dziennika elektronicznego (Vulcan), aplikacji Teams, poczty elektronicznej: dyrekcja@loplonsk.pl, Karina.Kmiecinska@365.loplonsk.pl lub kontakt telefoniczny: tel. 23 662 21 45.

     Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie dwóch ankiet, których celem jest poznanie Państwa opinii na temat współpracy szkoły z rodzicami oraz na temat funkcjonowania w naszej szkole nauczania zdalnego.

Linki do ankiet zostaną Państwu przesłane przez wychowawców.

 

Z wyrazami szacunku

Karina Kmiecińska