Zebranie z rodzicami 20 stycznia 2021 r.


Szanowni Rodzice,

serdecznie zapraszamy na spotkania z rodzicami, które odbędą się w dniu 20 stycznia 2021 roku, w trybie on-line za pośrednictwem aplikacji Teams. Spotkania poświęcone będą przede wszystkim przekazaniu informacji o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów. Zebrania rozpoczną się zgodnie z harmonogramem:

godz. 16.00 – klasy pierwsze

godz. 16.30 – klasy drugie 4-letniego liceum

godz. 17.00 – klasy drugie 3-letniego liceum

godz. 17.30 – klasy trzecie

W celu zorganizowania spotkania wychowawcy wyślą zaproszenia na spotkanie, korzystając z Państwa adresów mailowych dostępnych w dzienniku elektronicznym. W dniu spotkania i o wskazanej godzinie należy kliknąć w link podany w wiadomości e-mail od wychowawcy. Prosimy o korzystanie z komputerów z zainstalowaną aplikacją Teams.

W sytuacji braku możliwości spotkania w wyżej wymienionym terminie lub za pośrednictwem aplikacji Teams, prosimy rodziców o indywidualny kontakt z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny.

Zapraszamy także do kontaktu z dyrektorem szkoły za pomocą dziennika elektronicznego (Vulcan), aplikacji Teams, poczty elektronicznej: dyrekcja@loplonsk.pl, Karina.Kmiecinska@365.loplonsk.pl lub kontakt telefoniczny: tel. 23 662 21 45.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej organizacji i funkcjonowania szkoły, która została przesłana przez dziennik elektroniczny.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Karina Kmiecińska