Konferencja „OBLICZA ELEKTROMOBILNOŚCI”


19 listopada 2020 r., nasza szkoła brała udział w Konferencji Naukowo – Technicznej „OBLICZA ELEKTROMOBILNOŚCI” której gospodarzami spotkania byli: prof. Katarzyna Adamiak – prodziekan WIiZ WSEiZ oraz doc. Wojciech Urbański – prodziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Na konferencji zaprezentowane zostały następujące referaty:

Specjalizowane maszyny elektryczne napędów głównych pojazdów elektrycznych
Dr inż. Jan Szczypior, Politechnika Warszawska

Magazynowanie wodoru w fazie stałej – wielki przełom czy same problemy?
Dr inż. Marek Polański, Wojskowa Akademia Techniczna

Warunki stabilnego rozwoju sytemu systemu drogowej trakcji elektrycznej
Dr inż. Mariusz Kłos, Politechnika Warszawska

Projekt IZERA – przygotowania produkcji polskiego samochodu elektrycznego
Spółka ElectroMobility Poland SA,
Dyrektor Biura Technicznego Rozwoju Produktu Łukasz Maliczenko

Edukacja akademicka w dyscyplinie ELEKTROMOBILNOŚĆ
Dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

Aktywność badawcza i konstrukcyjna studentów uczelni warszawskich w dyscyplinie ELEKTROMOBILNOŚĆ
Studenci Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania oraz Politechniki Warszawskiej.
Referenci: Nina Pepłowska i Mateusz Chojnowski