Zebranie z rodzicami


Szanowni Rodzice,

serdecznie zapraszamy na indywidualne spotkania z rodzicami, które odbędą się w dniu 4 listopada 2020 roku, w godz. 16.00-18.00 , w trybie on-line za pośrednictwem aplikacji Teams. Spotkania poświęcone będą przede wszystkim przekazaniu informacji o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów.

W celu zorganizowania spotkania wychowawcy i nauczyciele wyślą zaproszenia wybranym rodzicom, korzystając z Państwa adresów mailowych dostępnych w dzienniku elektronicznym. W dniu spotkania i o wskazanej godzinie należy kliknąć w link podany w wiadomości od wychowawcy lub nauczyciela. Prosimy o korzystanie z komputerów z zainstalowaną aplikacją Teams.

Jeżeli Państwo chcielibyście skontaktować się z wychowawcą lub wybranym nauczycielem, prosimy o przesłanie takiej informacji wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny do 3 listopada 2020 roku do godz. 15.00.

W sytuacji braku możliwości spotkania w wyżej wymienionym terminie lub za pośrednictwem aplikacji Teams, prosimy zainteresowanych rodziców o indywidualny kontakt z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny.

Zapraszamy także do kontaktu z dyrektorem szkoły za pomocą dziennika elektronicznego (Vulcan), aplikacji Teams, poczty elektronicznej: dyrekcja@loplonsk.pl , Karina.Kmiecinska@365.loplonsk.pl lub kontakt telefoniczny: tel. 23 662 21 45.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Karina Kmiecińska