Zebranie z rodzicami


ZEBRANIA Z RODZICAMI W I LO IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W PŁOŃSKU W DNIACH 9.09.2020 ORAZ 16–17.09.2020

1. Klasy pierwsze

A/ godz. 16.30 – klasy:

 • 1A1 – zebranie w dużej sali gimnastycznej

 • 1A2 – zebranie w małej sali gimnastycznej

 • 1B – zebranie w auli

B/ godz. 17.30 – klasy:

 • 1C – zebranie w dużej sali gimnastycznej

 • 1D – zebranie w auli

 • 2P – mała sala gimnastyczna

KLASY DRUGIE I TRZECIE LICEUM – zmiana terminu i formy zebrań

Na wniosek Prezydium Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku odwołuje się zebrania z rodzicami uczniów klas
drugich i trzecich w trybie on-line.
Zebrania odbędą się w tradycyjnej formie w budynku szkoły, według następującego harmonogramu:

16 września 2020 r. (środa) – spotkania stacjonarne

A/ godz. 16.30 – klasy:

 • 2NA1   – duża sala gimnastyczna

 • 2NA2   – mała sala gimnastyczna

 • 2NA3   – sala 3

 • 2NB     – aula

 • 2NP     – sala 14

B/ godz. 17.30 – klasy:

 • 2NC     – aula

 • 2A1      – duża sala gimnastyczna

 • 2A2      – mała sala gimnastyczna

 • 3P        – sala 15

17 września 2020 r. (czwartek) – spotkania stacjonarne

A/ godz. 16.30 – klasy:

 • 2A3      – duża sala gimnastyczna

 • 2B        – mała sala gimnastyczna

 • 2C        – sala 15

 • 3B        – aula

B/ godz. 17.30 – klasy:

 • 3A1      – duża sala gimnastyczna

 • 3A2      – mała sala gimnastyczna

 • 3A3      – sala 33

 • 3C        – aula

Zostaje również odwołane spotkanie przedstawicieli Rad Oddziałowych Rodziców, które miało się odbyć 10 września 2020 r.

Informacja o nowym terminie spotkania zostanie przekazana przez dziennik elektroniczny.

Ze względu na zachowanie reżimu sanitarnego prosimy o:

 • przybycie tylko jednego rodzica,

 • przestrzeganie zasady zachowania dystansu społecznego,

 • dezynfekcję rąk przy wejściu zakrywanie ust i nosa

 • używanie swoich przyborów do pisania.