Harmonogram odbioru świadectw dojrzałości i aneksów


Drodzy Absolwenci,
zaświadczenia CKE o wynikach egzaminu maturalnego można odbierać 11 sierpnia 2020 r. w holu szkoły naprzeciwko głównego wejścia według poniższego harmonogramu:

Godziny odbioru Osoby według alfabetycznego układu nazwisk
12.00–13.00 A–J
13.00–14.00 K–Ł
14.00–15.00 M–R
15.00–16.00 S–Ż

Prosimy o przestrzeganie zasady zachowania dystansu społecznego,
dezynfekcję rąk przy wejściu oraz zakrywanie ust i nosa.

Prosimy również o podpisanie potwierdzenia odbioru świadectw własnym długopisem.

Zaświadczenie można odebrać również w innym terminie w sekretariacie szkoły.