Zakończenie roku szkolnego 2019/2020


Za nami kolejny rok szkolny, rok wyjątkowy, w którym trzeba było stawić czoła nowej rzeczywistości, związanej z wdrażaniem reformy edukacji (m.in. podwójnego rocznika klas pierwszych), ale przede wszystkim z pandemią koronawirusa. Od 12 marca 2020 r. przerwane zostały zajęcia w szkole, które przeniosły się w świat wirtualny – od 25 marca rozpoczął się proces zdalnej nauki,  w którym zarówno uczniowie, jak i nauczyciele stanęli przed zupełnie nowym wyzwaniem.

Dzień zakończenia roku, 26 VI 2020 r., również był inny niż zawsze – ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia, nie można było zorganizować tradycyjnej, uroczystej akademii dla całej społeczności szkolnej. Świadectwa były wydane uczniom indywidualnie i w małych grupach, w ustalonych terminach, z zachowaniem reżimu sanitarnego – dezynfekcją rąk, maseczkami zakrywającymi usta i nos. To dla wszystkich bardzo trudne doświadczenie, ale nie zabrakło w tym dniu uśmiechów, radości, podziękowań i życzeń… powrotu do szkoły.

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań. W bieżącym  roku szkolnym do 24 klas liceum uczęszczało 719 uczniów. 24 kwietnia 2020 roku szkołę ukończyło 170 uczniów klas trzecich, natomiast 26 czerwca 2020 w 18 klasach licealnych naukę ukończyło 546 uczniów.

W wyniku klasyfikacji indywidualnej najwyższe przeciętne ocen (powyżej 4,75) uzyskało 66 osób – uczniowie ci otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Najwyższa średnia ocen w szkole to 5,73 – uzyskała ją uczennica klasy 1NA1.

W sumie 154 osoby osiągnęły wyniki bardzo dobre, a 201 – dobre.

21 osób nie opuściło ani jednego dnia w ciągu roku szkolnego.

Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria szkolnego regulaminu współzawodnictwa międzyklasowego, ustalono, że I miejsce zajęła klasa 1A1, drugie zaś klasa 1NA1.

Na szczególne wyróżnienie zasługują 3 uczennice, które uzyskały tytuł Finalistki  L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Są to: Oliwia Jakubowska (1a1), Marta Łazarska (2b) i Wiktoria Pietrzak (1a1). Niestety pandemia uniemożliwiła im walkę o pozycję laureatki, ale wielką nagrodą za ich pracę jest niewątpliwie zwolnienie z egzaminu maturalnego z języka polskiego z wynikiem 100 %.

Wszystkim gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji.