Matura 2020


Maturę (wreszcie!) czas zacząć…

            W poniedziałek, 8 czerwca 2020 r. o godz.9.00, 170 absolwentów naszej szkoły (100 % uprawnionych) przystąpiło do egzaminu maturalnego z języka polskiego.

            W bieżącym roku matura, ze względu na trwającą epidemię COVID-19, wyglądała inaczej niż przez wiele lat… Miesięczne opóźnienie rozpoczęcia egzaminów, maski zasłaniające usta i nos (w czasie egzaminu można je było zdjąć), dezynfekcja rąk, dystans 1,5 m między zdającymi – to tylko niektóre z obostrzeń sanitarnych, których trzeba było przestrzegać. Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że w tym roku nie odbędą się egzaminy ustne. Miejmy nadzieję, że tak niezwykłe okoliczności przełożą się na niezwykle zadowalające wyniki jako rekompensata za dodatkowy stres 😉

Harmonogram matur w naszej szkole przedstawiał się następująco:

Data Godzina 9.00 Godzina 14.00
8 VI Język polski – poziom podstawowy Język polski – poziom rozszerzony
9 VI Matematyka – poziom podstawowy Język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony
10 VI Język angielski – poziom podstawowy Język angielski – poziom rozszerzony
15 VI Matematyka – poziom rozszerzony Filozofia – poziom rozszerzony
16 VI Biologia – poziom rozszerzony Wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony
17 VI Chemia – poziom rozszerzony Informatyka – poziom rozszerzony
18 VI Język niemiecki – poziom podstawowy Język niemiecki – poziom rozszerzony
19 VI Geografia – poziom rozszerzony  
23 VI Język francuski – poziom podstawowy Język francuski – poziom rozszerzony
24 VI Fizyka i astronomia – poziom rozszerzony Historia – poziom rozszerzony
25 VI Język hiszpański – poziom podstawowy  
26 VI Język rosyjski – poziom podstawowy Język rosyjski – poziom rozszerzony

Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 11 sierpnia 2020 r.