Zwrot nadpłaty za obiady


W związku z dokonywaniem zwrotu nadpłaty za obiady w miesiącu marcu prosimy o wypełnienie wniosku, który znajduje się w zakładce Internat – dokumenty do pobrania (wzór wniosku) i przesłanie go elektronicznie na adres internat@loplonsk.pl.
W przypadku pytań dotyczących określenia wysokości ww. nadpłaty należy skontaktować się z intendentem telefonicznie (23 662 25 79) lub e-mailowo internat@loplonsk.pl.

Z poważaniem
Kierownik Internatu
Renata Dychto