Komunikat związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w szkole.


W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w szkole  podjęliśmy działania mające na celu wdrożenie zdalnego nauczania.  Nauczyciele, wykorzystując dziennik elektroniczny, Chmurę, komunikatory, pocztę elektroniczną  oraz dostępne platformy edukacyjne, od poniedziałku tj. 16 marca przesyłają Wam materiały edukacyjne i zadania mające na celu powtórzenie omówionych wcześniej zagadnień, ale także realizację podstawy programowej. W najbliższym tygodniu, po ukazaniu się stosownego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, doprecyzujemy zasady pracy i oceniania w tym systemie kształcenia.

W trosce Wasze zdrowie, a także dobrą organizację pracy, prosimy, abyście stosowali się do następujących zasad:

  • utrzymujcie stały tj. codzienny kontakt z nauczycielami i wychowawcą poprzez dziennik elektroniczny, Chmurę lub inne komunikatory, w godzinach 8.00-15.00, zgodnie z planem zajęć (zmodyfikowany plan obowiązywać będzie od 23 marca 2020 roku)
  • realizujcie zadania i polecenia według ustalonego przez nauczycieli terminarza,
  • na bieżąco czytajcie wszystkie komunikaty przekazywane Wam przez dyrektora szkoły i Waszych wychowawców.
  • korzystajcie z dostępnych stron i portali edukacyjnych, m.in:
  • ustalcie z pozostałymi członkami rodziny, rodzicami, którzy wykonują pracę zdalną, rodzeństwem,  zasady dostępu do komputerów. W przypadku braku dostępu do urządzenia połączonego z Internetem, jak najszybciej poinformujcie o tym fakcie swoich wychowawców.
  • starajcie się pracować przy komputerze codziennie w stałych godzinach, pamiętajcie, że dobowy rytm pracy podnosi znacząco jej efektywność,
  • zadbajcie o odpowiednie warunki pracy, wygodne miejsce, ciszę w czasie nauki,
  • znajdźcie czas na aktywność fizyczną, ruch stymuluje koncentrację,
  • w miarę możliwości przebywajcie na świeżym powietrzu, pamiętajcie jednocześnie o konieczności minimalizowania kontaktu z innymi osobami i unikaniu spotkań zbiorowych,
  • proszę Was o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Kontakty koleżeńskie przenieście na czas kwarantanny do sieci. Korzystajcie z niej jednak mądrze i w sposób sprawdzony.

W celu uzyskania wsparcia  zachęcam Was także do kontaktu poprzez dziennik elektroniczny z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

W razie pytań proszę o kontakt mailowy dyrekcja@loplonsk.pl  sekretariat@loplonsk.pl lub przez dziennik elektroniczny.

Nie zapominajcie, że możliwość nauki to Wasze prawo, korzystajcie z niego z zapałem. Potraktujcie ten okres jako dodatkową możliwość do ćwiczenia cierpliwości, optymizmu, odpowiedzialności i kreatywności. Wszyscy nauczyciele Naszej szkoły liczą na Wasze zaangażowanie i współpracę.

Z poważaniem
Dyrektor i grono pedagogiczne
I LO im H. Sienkiewicza w Płońsku.