POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów klas ósmych


2 III 2020 r. odbył się w naszej szkole finał Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas ósmych. Organizatorem konkursu było nasze licem, a funkcję jego koordynatora pełniła nauczycielka matematyki – pani Elżbieta Stroiwąs. W przeprowadzeniu konkursu współuczestniczyli  nauczyciele matematyki szkół podstawowych z terenu Powiatu Płońskiego.

 Cele konkursu to:

 • rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów
 • wyszukiwanie talentów matematycznych
 • wspieranie młodzieży uzdolnionej matematycznie
 • stwarzanie możliwości sprawdzania  i prezentacji wiedzy i umiejętności uczniów
 • stwarzanie nauczycielom warunków do twórczej pracy z młodzieżą
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie podstawy programowej z matematyki

Konkurs został objęty patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Starosty Powiatu Płońskiego.

Powiatowy Konkurs Matematyczny przebiegał dwuetapowo:

I etap (szkolny) przeprowadzony został przez Szkolne Komisje Konkursowe 21.01. 2020 r. jednocześnie we wszystkich szkołach, które zgłosiły się do udziału, tj. we wszystkich płońskich szkołach podstawowych oraz w szkole w Nacpolsku. W tym etapie uczestniczyło 68 uczniów.

Do finału Powiatowa Komisja  Konkursowa w składzie: mgr Elżbieta Stroiwąs, mgr Barbara Kownacka, mgr Olga Kownacka-Czyż oraz mgr Mateusz Kacprowski zakwalifikowała 22 uczniów.

II etap (finał) odbył się 02.03.2020 r. w auli naszej szkoły. Na rozwiązanie 15 zadań zamkniętych i otwartych uczniowie mieli 60 minut.

Wyniki Konkursu:

 • Mistrz Matematyki  Powiatu Płońskiego – Patryk Brzeziński – SP 4
 • I Wicemistrz Matematyki Powiatu Płońskiego – Katarzyna Białołęcka – SP 4
 • II Wicemistrz Matematyki Powiatu Płońskiego – Bartosz Błaszkiewicz – SP 4

Wyróżnienia:

 • Paulina Budek – SP Nacpolsk
 • Nina Biernatowicz – SP 3 Płońsk
 • Anna Potwardowska – SP 2 Płońsk
 • Mateusz Bielski – SP 3 Płońsk
 • Diana Król – SP 4 Płońsk
 • Dawid Tomaszewski – SP 4 Płońsk