WYMIANA Z DOLLARD COLLEGE – REWIZYTA


W dniach 1-7.03.2020 odbyła się rewizyta młodzieży ze szkoły Dollard College w Wischoten, w której wzięło udział 12 uczniów z Holandii i 2 nauczycielki – Marjanne van der Spek i Edith Konijn. Ze strony polskiej w wymianie uczestniczyło 11 uczniów, a jej koordynatorem był nauczyciel języka angielskiego – pan Adam Kasprzykowski.

Projekt tegorocznej wymiany dotyczył porównania kultury holenderskiej i polskiej w wybranych obszarach życia. Uczniowie zostali podzieleni na cztery kilkuosobowe grupy i przydzielono im następujące zakresy tematyczne:

  • dom i codzienne życie
  • wydarzenia kulturalne i szkoły
  • miasta i ludność
  • przyroda i żywność

Zadaniem grup było przygotowanie prezentacji multimedialnej pokazującej podobieństwa i różnice między obiema kulturami.

Uczestnicy wymiany zaprezentowali wyniki swojej pracy podczas apelu w obecności uczniów klas 1.

W celu pogłębienia integracji między uczestnikami wymiany organizowane też były zajęcia dodatkowe:

  • wycieczka do Torunia ze zwiedzaniem Starówki i warsztatami wypieku pierników,
  • wycieczka do Warszawy ze zwiedzaniem Starówki i zwiedzaniem wystaw naukowych w Centrum Nauki Kopernik,
  • zajęcia artystyczne: tworzenie pisanek wielkanocnych i taniec towarzyski,
  • zajęcia sportowe i rekreacyjne: siatkówka, koszykówka, aerobik i zumba.