VII edycja Tygodnia Konstytucyjnego pod Honorowym Patronatem RPO


            W dniach 21-26 października 2019 r. odbyła się VII edycja Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawnicy – sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, notariusze, komornicy, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi, a także aplikanci i studenci prawa – prowadzą lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli w szkołach w całej Polsce.

            Celem programu jest zwrócenie uwagi uczestników na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i pokazanie w przystępny sposób, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. Tydzień Konstytucyjny ma promować świadome obywatelstwo i zachęcać młodych ludzi do większego zainteresowania sprawami publicznymi.

            Tegoroczna edycja poświęcona była zagadnieniu wolności słowa oraz zagrożeniom związanym z tzw. mową nienawiści. Organizatorom zależało, by wyposażyć uczniów w narzędzia umożliwiające im rozpoznanie tego zjawiska i skuteczną przed nim obronę.

                W ramach wydarzenia, 21 października 2019 r., uczniowie klas 1b i 2b uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez  sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie – pana Piotra Gąciarka. Natomiast 29 października maturzyści rozszerzający wiedzę o społeczeństwie wzięli udział  w spotkaniu z panią sędzią Ewą Bońkowską-Koncą.