Zakończenie roku szkolnego 2018/2019


Zakończenie roku szkolnego to niewątpliwie długo wyczekiwany przez wszystkich dzień – czas na upragnione wakacje!!! W środę, 19 VI 2019 r., cała społeczność szkolna zebrała się w sali gimnastycznej, by podsumować dziesięć miesięcy nauki.

Zgodnie ze szkolnym ceremoniałem uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandarów gimnazjum i liceum oraz odśpiewaniem przez chór hymnu narodowego i hymnu szkoły. Następnie głos zabrała pani dyrektor Karina Kmiecińska, która powitała wszystkich przybyłych na uroczystość:

 • starostę Powiatu Płońskiego – panią Elżbietę Wiśniewską
 • przedstawiciela Prezydium Rady Rodziców – panią Elżbietę Adamską-Śmigrodzką
 • emerytowanych nauczycieli naszej szkoły
 • całą społeczność szkolną – nauczycieli, uczniów i rodziców,

a następnie dokonała podsumowania kończącego się roku szkolnego 2018/2019.

„Ten rok szkolny był szczególny z dwóch powodów:
po pierwsze był to rok przygotowań do reformy oświaty i wprowadzenia 4-letniego liceum,
po drugie był to ostatni rok funkcjonowania Powiatowego Gimnazjum Publicznego.

Historia gimnazjum sięga roku 2000, kiedy to dzięki staraniom pana dyrektora Ryszarda Buczyńskiego ówczesna Rada Powiatu Płońskiego podjęła decyzję o utworzeniu gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym w Płońsku. W 2010 roku szkole nadano imię Henryka Sienkiewicza.

Od początku istnienia PGP było mocno związane z ideą Towarzystwa Szkół Twórczych. Symbole TST obecne są zarówno w logo szkoły, jak i na sztandarze gimnazjum. Do końca tego roku szkolnego gimnazjum łącznie opuści 1078 absolwentów z 36 klas.

„Wychowanie człowieka w pełni samodzielnego, umiejącego poruszać się swobodnie w realiach otaczającej go rzeczywistości” – to główny cel stawiany sobie przez nasze Gimnazjum. Wymiernymi osiągnieciami szkoły były wyniki egzaminu gimnazjalnego (placówka znajduje się wśród czterech procent najlepszych gimnazjów w Polsce) oraz sukcesy w konkursach przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – wychowaliśmy 71 laureatów i 94 finalistów. Nasi uczniowie osiągali bardzo wysokie wyniki także w konkursach literackich, artystycznych, filozoficznych i religijnych oraz zawodach sportowych.

Powiatowe Gimnazjum Publiczne i jego absolwenci na trwałe wpisali się w historię naszej placówki.

Zakończenie roku szkolnego jest  też okazją do podsumowań naszych tegorocznych osiągnięć. 

W bieżącym roku szkolnym do Powiatowego Gimnazjum Publicznego uczęszczało 73 uczniów – wszyscy zostali sklasyfikowani i promowani. Przeciętna ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych  wyniosła  4,79. Grupa uczniów bardzo dobrych, czyli takich, którzy uzyskali średnią powyżej 4,5, liczy 66 osób tj. 90 % całej społeczności. Uczniowie dobrzy (ze średnią powyżej 4,0) to grupa 5 osób. Uczniowie dobrzy i bardzo dobrzy stanowią zatem 97% całej społeczności.

Najwyższe średnie ocen uzyskało sześcioro uczniów:

 • Oliwia Jakubowska (3w) – 5,59
 • Wiktoria Pietrzak (3z) – 5,59
 • Aleksandra Ciulińska (3w) – 5,53
 • Emilia Opałka (3z) – 5,47
 • Aleksandra Łabęda (3z) – 5,44
 • Maciej Ujzadowski (3z) – 5,41

Średnie ocen w przedziale od 5,00 do 5,59 uzyskały 33 osoby (45%). Świadectwa z wyróżnieniem otrzyma 51 uczniów. Frekwencja klas gimnazjalnych wyniosła 87,36% – jedna uczennica, Aleksandra Łabęda z klasy 3z, nie opuściła żadnego dnia w szkole.

Nasi uczniowie odnosili sukcesy w konkursach przedmiotowych i tematycznych  organizowanych  zarówno na poziomie powiatu, jak i województwa mazowieckiego.

Najwyższe osiągnięcia w konkursach wiedzy osiągnęli uczniowie:

 • Wiktoria Pietrzak (3z) – laureatka Konkursu Polonistycznego
 • Zuzanna Zadroga (3z) – laureatka Konkursu Polonistycznego
 • Oliwia Jakubowska (3w) – finalistka Konkursu Polonistycznego
 • Paweł Magnuszewski (3z) – finalista Konkursu Chemicznego
 • Radosław Dąbkowski (3z) – finalista Konkursu Historycznego
 • Adam Koźniewski (3w) – finalista Konkursu Historycznego
 • Kacper Miłoszewski (3w) – finalista Konkursu Historycznego
 • Aleksander Stawiarski (3w)finalista Konkursu Historycznego
 • Maciej Ujazdowski (3z) – finalista Konkursu Geograficznego, finalista Konkursu Historycznego
 • Nina Piotrowska (3w) – laureatka interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego „W drodze ku mądrości”, finalistka Konkursu Historycznego
 • Ilona Klonowa (3z) – laureatka Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS”

Na pochwałę zasługują uczniowie reprezentujący szkołę w poczcie sztandarowym oraz zaangażowani w pracę Samorządu Uczniowskiego:

 • Emilia Felczak (3w)reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym
 • Wiktoria Pietrzak (3z)reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym
 • Marceli Teliczan (3z) – reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, przedstawiciel gimnazjum w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego

W kwietniu uczniowie klas trzecich przystąpili do egzaminu gimnazjalnego. 14 czerwca poznaliśmy wyniki, które – w ujęciu  procentowym – przedstawiają się następująco:

 • historia i wos – 80% (średni wynik w województwie mazowieckim wyniósł 62%)
 • język polski – 82% (średnia w województwie – 66 %)
 • przyroda -71% (średnia w województwie – 52%)
 • matematyka – 72% (średnia w województwie – 47%)

Język obcy poziom podstawowym:

 • angielski – 94% (średnia w województwie – 73%)
 • francuski -88% (średnia w województwie – 75%)
 • niemiecki 88% (średnia w województwie – 50%)
 • rosyjski 91% (średnia w województwie – 59%)

Język obcy na poziomie rozszerzonym:

 • angielski- 87% (średnia w województwie – 58%)
 • rosyjski-70% (średnia w województwie – 50%)

Wyniki każdego egzaminu w naszej szkole w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej oraz z języków obcych (na poziomie podstawowym i rozszerzonym ) mieszczą się w 9. – czyli najwyższym – staninie.

Wszystkim gimnazjalistom gratulujemy uzyskanych wyników.

LICEUM

W bieżącym  roku szkolnym do 18 klas liceum uczęszczało 560 uczniów. 26 kwietnia 2019 roku szkołę ukończyło 191 uczniów klas trzecich, natomiast dzisiaj w 12 klasach licealnych naukę kończy 369 uczniów.

Przeciętna ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych wyniosła 3,93 i jest wyższa w porównaniu  z wynikami z lat poprzednich. W wyniku klasyfikacji indywidualnej najwyższe przeciętne ocen uzyskało 40 osób – uczniowie ci otrzymają świadectwa z wyróżnieniem.

W sumie 93 osoby osiągnęły wyniki bardzo dobre, 113 – dobre. Razem stanowią oni grupę 206 osób  tj. 56% ogółu uczniów. Najwyższą przeciętną ocen uzyskali:

 • Natalia Sękowska (1p) – 5,35, kandydatka do stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Julianna Warchoł (1c) – 5,25
 • Jakub Gąsiorowski (2a2)– 5,00
 • Patrycja Golas (1a1)– 4,94
 • Dominika Sokołowska (1a1)– 4,94
 • Dawid Salak (1b) – 4,94
 • Kacper Traczyński (1a1)– 4,94
 • Alicja Chudzyńska (1c) – 4,94
 • Antonina Kostrzewa (2a1) – 4,89
 • Karolina Ziębińska (2a1) – 4,89
 • Aleksandra Mazurkiewicz (2a2)– 4,89
 • Weronika Płachta (1a1) – 4,89
 • Klaudia Tomczyk (1a1) – 4,89
 • Katarzyna Krysztofiak (2a1) – 4,89
 • Patrycja Kaźmierska (2b) – 4,89
 • Patrycja Machnacka (1a1)– 4,88
 • Marta Łazarska (1b)– 4,87
 • Natalia Dełęgowska (1c) – 4,87

 

Osiąganie dobrych wyników w nauce jest nierozerwalnie związane z frekwencją, która wyniosła 84%. Na szczególną pochwałę zasługuje więc grupa 12 uczniów, którzy nie opuścili ani jednego dnia w ciągu roku szkolnego. Są to: Agata Czerniakowska, Jakub Knociński, Natalia Koper, Zofia Miazga, Klaudia Syska, Damian Szcześniak, Anna Szulejewska, Magdalena Szatkowska, Julia Tokarska, Kaldia Tomczyk, Błażej Żochowski i Aleksander Wilk.

Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria szkolnego regulaminu współzawodnictwa międzyklasowego, ustalono, że I miejsce zajęła klasa 1A1, drugie zaś klasa 1C.

Spośród osiągnięć sportowych na szczególne wyróżnienie zasługują sukcesy ogólnopolskie Zuzanny Bronowskiej, która zdobyła brązowy medal halowych Mistrzostw Polski juniorów w biegu na dystansie 800 m oraz uzyskała wskaźnik PZLA na Mistrzostwa Europy Juniorów w szwedzkim Boras.

Pani dyrektor Karina Kmiecińska pogratulowała wszystkim uzyskanych wyników oraz wręczyła świadectwa i nagrody wyróżnionym uczniom gimnazjum i liceum.

Dyrektor Kmiecińska podziękowała również wszystkim, którzy wspierali pracę naszej szkoły: władzom samorządowym za współpracę oraz wsparcie finansowe i organizacyjne; nauczycielom, wychowawcom i pracownikom administracji i obsługi za codzienną pracę i tworzenie dobrej atmosfery; rodzicom za wsparcie swoich dzieci w procesie wychowania i za działania na rzecz placówki; panu Adamowi Stańczakowi za  ufundowanie  strojów sportowych.

Kończąc swoje wystąpienie, pani dyrektor życzyła, aby wakacje – ten długo oczekiwany czas – dały wszystkim dużo radości i odpoczynku.

Oficjalną część uroczystości zakończyły wystąpienia okolicznościowe pani starosty Elżbiety Wiśniewskiej oraz pani Elżbiety Adamskiej-Śmigrodzkiej oraz wyprowadzenie sztandarów.

A gdy kończy się to, co oficjalne… na scenę wkraczają gimnazjaliści! To zwłaszcza im – pod przywództwem 😉 pani Joanny Marciszewskiej – oddano w tak ważnym dla nas wszystkich dniu głos, ponieważ – w tym roku zakończyła się historia Powiatowego Gimnazjum Publicznego. A szkoda… Koloryt gimnazjalistów, ich energię doskonale wpisującą się w tradycję naszej szkoły, oddała prezentacja – upamiętniająca tych, którzy zbudowali 19-letnią historię. Scenki przygotowane przez gimnazjalistów, którym towarzyszyła tematycznie dobrana muzyka, ukazywały ich podczas zajęć, w czasie gier strategicznych, przed stresującym egzaminem… Nie obyło się także bez prezentacji – dosłownej J – mundurków, które może dziś nie budzą sympatii, ale – co pokazuje szkolna praktyka i potwierdzają wizyty absolwentów – za kilka miesięcy czy lat wspominane będą z wielkim sentymentem (tak, tak! ;)).

Swoje możliwości zaprezentowali także, pod kierunkiem pana Rafała Szymańskiego – chór szkolny oraz zespół Buczące Rysie. Niektóre piosenki wprowadziły w wakacyjny nastrój wybijany rytmem przytupujących nóg…

Następnie uczniowie udali się do wyznaczonych sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami, którzy wręczyli im świadectwa i nagrody.