Elbaum


5 czerwca (środa) w naszej szkole gościli George Elbaum  z  żoną Mimi Jensen oraz tłumaczką i pracownikiem Forum Dialogu, Hanną Gospodarczyk. Spotkanie dotyczyło biografii Elbauma – urodzonego w Warszawie a obecnie mieszkającego w Stanach – naznaczonej tragizmem II wojny i Holocaustu. Wypowiedź została zilustrowana archiwalnymi fotografiami z tego okresu, jak również z lat późniejszych gościa, który podkreślał jednak – o czym świadczy także napisana przez niego książka „Bez wczoraj, bez jutra” – że dzieciństwo w tak trudnych latach miało ogromny wpływ na jego dorosłe już życie, dokonywane wybory.

Inicjatywa pozwalała także na swobodny dialog z uczniami, którzy mieli możliwość wyrażenia swoich wrażeń, wątpliwości. Pytania dotyczyły głównie stosunków polsko–żydowskich w czasie wojny i zaraz po niej, najważniejszych wspomnień o Zagładzie, sposobu postrzegania przez współczesnych Amerykanów zagadnień Holocaustu.

Spotkanie to było jednocześnie zakończeniem i podsumowaniem prac związanych z warsztatami młodzieży prowadzonymi w naszej szkole przez Fundację Forum Dialogu, mającą na celu zapoznanie uczniów z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój naszego kraju. Uczestnicy poznali rolę, jaką Żydzi odgrywali w ich miastach, lokalną historię, która często nie jest im znana.