Dzień patrona 2018


     Dzień Patrona to wyjątkowa uroczystość w kalendarzu roku szkolnego. Od ponad pół wieku Henryk Sienkiewicz jest – nierozerwalnie już – wpisany w tradycję naszego liceum, o czym przypomina stojący od 40 lat przed budynkiem i codziennie przez nas mijany jego pomnik, z symbolicznymi słowami: Imię przechowam, ojcom dorównam i pierwej się złamię niż zegnę.

Dzień Patrona obchodzony jest każdego roku – początkowo 5 maja, czyli w rocznicę urodzin pisarza, a od 1978 roku 15 listopada – w rocznicę jego śmierci.

         Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru liceum i  odśpiewaniem hymnów: narodowego i szkolnego. Następnie głos zabrała pani dyrektor Karina Kmiecińska, która powitała przybyłych gości:

 • Starostę Powiatu Płońskiego – pana Andrzeja Stolpę
 • Burmistrza Miasta Płońska – pana Andrzeja Pietrasika
 • Wiceburmistrz Miasta Płońska – panią Teresą Kozerę
 • Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – panią Bożenę Kaliściak
 • dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej – pana Macieja Cybulskiego
 • nauczycieli, nauczycieli-emerytów oraz bohaterów dnia – uczniów klas 1.

Następnie konferansjerzy – Patrycja Machnacka (1a1) i Mateusz Markiewicz – (1b) przybliżyli tradycję obchodów Dnia Patrona w naszej szkole.

Mówiąc o tym szczególnym dniu, nie sposób nie wspomnieć o osobie, która towarzyszyła szkole i jej uczniom od dnia odsłonięcia pomnika Sienkiewicza – pani Barbarze Wachowicz. Wielka przyjaciółka liceum do ubiegłego roku zaszczycała nas swoją obecnością w Dniu Patrona, opowiadała o życiu Henryka Sienkiewicza i jego twórczości – młodzież miała niepowtarzalną możliwość spotkania z wielką Damą Polskiej Literatury. I choć 2018 jest pierwszym rokiem nieobecności pani Wachowicz, to jednak – zgodnie z przesłaniem jej książek – pozostaniemy wierni wartościom, takim jak patriotyzm oraz, tak zwyczajnie – polskość. To było ważne dla Sienkiewicza, ważne jest także dla współczesnego, świadomego ucznia naszej szkoły.

Kolejnym, najważniejszym punktem uroczystości, było ślubowanie klas 1. Przy sztandarze ślubowali przedstawiciele poszczególnych klas:

1a1 – Damian Szcześniak
1a2 – Karolina Kostun
1a3 – Wioleta Krzemińska
1b – Julia Żukowska
1c – Zofia Miazga
1p – Anna Łukaszewska

Po ślubowaniu, bezpośrednio do uczniów zwróciła się pani dyrektor Kmiecińska: Drodzy Uczniowie, uczestnicząc w dzisiejszych wydarzeniach, powinniście mieć świadomość budowania spójnej historii Szkoły. Jesteście kolejnym pokoleniem, wpisanym w ponad 50-letnią tradycję Dnia Patrona i ponad 100-letnią – liceum. Wierzę, że będziecie godnie i z honorem reprezentować nasze liceum, a także pielęgnować jego obyczaje.

Życzę Wam, aby  czas spędzony w naszej  szkole był  ważny i owocny,  aby słowa przysięgi, którą złożyliście, były dla Was drogowskazem, życiowym mottem, z którego  będziecie czerpać  przez całe życie. 

Na pamiątkę ślubowania uczniowie otrzymali, ufundowane przez Radę Rodziców, tarcze szkolne – symbole przynależności do społeczności I LO im. H. Sienkiewicza.

Następnie delegacja uczniów udała się pod pomnik Henryka Sienkiewicza, by złożyć symboliczną wiązankę kwiatów. Poczet sztandarowy wyprowadził sztandar.

Teraz przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia. Głos zabrali: pan starosta Andrzej Stolpa i pan burmistrz Andrzej Pietrasik, którzy podkreślili znaczenie naszej szkoły dla kształtowania przyszłości. W ich ujęciu uczęszczanie do niej to nie tyle obowiązek, co… zaszczyt.

Obchody Dni Patrona łączą się w naszej szkole z konkursami, których celem jest motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy na temat Henryka Sienkiewicza. Również w tym roku został zorganizowany Konkurs Sienkiewiczowski na najlepszą prezentację dotyczącą życia i twórczości naszego Patrona, a także konkurs w kategorii malarskiej – zadaniem było tu sportretowanie postaci Sienkiewiczowskiej. Laureaci konkursu:

Kategoria: prezentacja multimedialna

 1. miejsce: Daria Wilk 1A1
 2. miejsce: Karolina Kostun 1A2
  Julia Pawlak 1A2
  Julia Graczyk 1A2
 1. miejsce: Zofia Osińska 1A2
  Zuzanna Michalska 1A2

Kategoria: praca plastyczna

 1. miejsce ex aequo: Marta Chojnowska 1A1
  Julia Gryszpanowicz  1A1
 1. miejsce: Alicja Górecka 1A2
 2. miejsce: Małgorzata Stryjewska 1A2

Nagrody laureatkom wręczyła pani dyrektor Karina Kmiecińska. Prace plastyczne, które zdobyły 1. miejsce, można było podziwiać jako część dekoracji, a zwycięską prezentację multimedialną w trakcie uroczystości przedstawiła jej autorka – Daria Wilk.

         Ostatnim punktem programu Dnia Patrona był występ gościa specjalnego – pana Macieja Cybulskiego. Dyrektor muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej na spotkanie z młodzieżą przyjechał z pamiątkami po Henryku Sienkiewiczu: melonikiem, frakiem, surdutem, osobistą laską, podróżnym zestawem do gier, portfelem i  jedną z walizek podróżnych.

         Pan Maciej Cybulski, w obrazowy, pełen humoru sposób zaprezentował Henryka Sienkiewicza z trochę innej,  tej prywatnej strony… Opowiadał o pięciu kobietach w życiu Henryka Sienkiewicza, z których trzy zostały żonami pisarza, a każda z nich miała na imię Maria, o podróżach do Ameryki, Afryki. I tak z 70 lat, które przeżył Sienkiewicz,  w podróżach spędził 20 – było to prawdziwe życie na walizkach. Dyrektor opowiadał również o spotkaniach towarzyskich i zwierzętach Sienkiewicza – ukochanym szorstkowłosym jamniku oraz szalonej, zazdrosnej, przywiezionej z podróży małpce.  O wygranym w 1900 roku konkursie na nazwę kartki pocztowej. Mało kto wie, że to właśnie Sienkiewicz jest autorem do dziś używanej nazwy „pocztówka”.

         Wykład został nagrodzony gromkimi – i szczerymi – brawami. Przedstawiciele uczniów podziękowali panu Cybulskiemu za występ, wręczając mu bukiet kwiatów oraz przekazali  kwotę 1.523,50 zł, którą pozyskali, organizując w szkole zbiórkę pieniędzy – przyłączyli się tym samym do inicjatywy muzeum w Woli Okrzejskiej mającej na celu zebranie środków na odzyskanie ostatniej kolekcji rękopisów Henryka Sienkiewicza. Dyrektor muzeum, dziękując za wsparcie finansowe, podkreślił, że pozyskanie kolekcji to co prawda wielkie przedsięwzięcie, ale wierzy, że dzięki zaangażowaniu i solidarności sympatyków Noblisty uda się je zrealizować.

         Uroczystość zakończyło zaproszenie przez panią wicedyrektor Justynę Sarzalską do obejrzenia wystawy Henryk Sienkiewicz (1846–1916). Dla pokrzepienia serc wypożyczonej ze zbiorów Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.

Pozostaje zakończyć to wspomnienie słowami – do zobaczenia za rok!

Zdjęcia: Płońszczak (Katarzyna Kołodziejczyk), Radio Płońsk (Janusz Popłonkowski), Karolina Kostun (1a2) i Natalia Sękowska (1p)