Apel pt. “LOVE LASY”.


W czwartek, 21 VI 2018 r., w sali gimnastycznej odbył się apel dotyczący ochrony środowiska pt. “LOVE LASY”. Przygotowali go uczniowie klasy 3z pod kierunkiem pani Ewy Kaźmierczak. Gościem apelu była pani Sylwia Wróblewska z Nadleśnictwa Płońsk, która, posiłkując się prezentacją multimedialną, przybliżyła strukturę nadleśnictwa, opowiedziała o pracy leśnika i formach ochrony przyrody w nadleśnictwie. Następnie wyświetlony został wywiad z leśnikiem – panem Marianem Sierdzińskim z  Leśnictwa Nacpolsk. Natomiast Jakub Przybyszewski i Konrad Adamiec przedstawili prezentację multimedialną dotyczącą stanu lasów polskich. Apel zakończył film – sonda przeprowadzona wśród uczniów PGP i LO na temat wiedzy o strukturze lasów, zachowaniu się w nich, tego, co można pozyskać z lasu i jak bezpiecznie przebywać w tym miejscu.