Matura 2018


Gdy jedni mogli cieszyć się długim weekendem majowym, inni musieli wytężyć umysł – 4 maja rozpoczęła się matura! W naszej szkole przystąpiło do niej 186 osób (100 % uprawnionych). Tradycyjnie już, pierwszego dnia maturzyści zmierzyli się z zadaniami z języka polskiego – o 900 na poziomie podstawowym (obowiązkowym dla wszystkich zdających), zaś o 1400 na poziomie rozszerzonym. Czworo uczniów nie zdawało tych egzaminów – to finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. W kolejnych dniach odbyły się pisemne egzaminy z: matematyki (pp) oraz języka łacińskiego i kultury antycznej (7 V), języka angielskiego (8V), matematyki (pr) – 9 V, biologii (10 V), wos-u i informatyki (11 V), fizyki i geografii (14 V), języka niemieckiego (15 V), chemii i historii (16 V), języka rosyjskiego (17 V), języka francuskiego (18 V) i języka hiszpańskiego (21 V).
Wyniki pisemnej części matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 3 lipca 2018 r. I oby tego dnia było co świętować…

11 maja 2018 r. rozpoczęła się ustna część matur, która trwała w na-szej szkole do 21 maja. Przeszło ją pomyślnie 100 % zdających.
186 osób zdających język polski uzyskało średni wynik równy 33,3/40 punktów możliwych do uzyskania (83,2%).
Język angielski zdawały 153 osoby – śr. 24,3/30 (81%).
Język niemiecki zdawały 4 osoby – śr. 23,25/30 (77,5%).
Język rosyjski zdawało 27 osób – śr. 24,07/30 (80,2%).
Język francuski zdawały 2 osoby – śr. 28,5 /30 (95%)
Język hiszpański zdawała 1 osoba – śr. 28 /30 (95%)