Na czy polega islam?


W poniedziałek, 26 marca 2018 r. w auli szkolnej odbyły się wykłady poświęcone problemom Bliskiego Wschodu oraz tematyce związanej z religią i kulturą islamu prowadzone przez prof. dr hab. Katarzynę Górak-Sosnowską ze Szkoły Głównej Handlowej. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas: 1a1, 1a2, 1b, 1p, 2b i 2c.