Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2018


22 marca 2018 r. odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

Zgodnie z ordynacją wyborczą powołana została Komisja Wyborcza, która zajęła się organizacją wyborów.

Kandydatami do Zarządu byli:

  • liceum – Jakub Maliński (1p), Julia Bodek (2a1), Rafał Wolert (2a1), Eryk Akpang (2a2), Kamila Przedpełska (2a2) i Natalia Wolińska (2b)
  • gimnazjum – Aleksander Stawiarski (2w) i Marceli Teliczan (2z).

Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły, czyli 702 osoby. W głosowaniu wzięło udział 385 uczniów, ważnych głosów oddano 363. Frekwencja wyniosła 54, 84 %.

Do 6-osobowego Zarządu z największą ilością zdobytych głosów weszli: Jakub Maliński – 268 głosów; Natalia Wolińska – 237 głosów; Rafał Wolert – 229 głosów; Julia Bodek – 209 głosów; Kamila Przedpełska – 155 głosów; Marceli Teliczan (PGP) – 191 głosów.

Na pierwszym posiedzeniu nowego Zarządu w dniu 23 III 2018 r. rozdzielono funkcje. Przewodniczącym SU został Jakub Maliński, zastępcą – Natalia Wolińska, skarbnikiem – Julia Bodek, sekretarzem – Rafał Wolert, deputowani to – Kamila Przedpełska i Marceli Teliczan.