Otwarcie pracowni językowej.


W sobotę, 16 XII 2017 r., odbyło się uroczyste spotkanie Komitetu Organizacyjnego IX Zjazdu Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Płońsku, na które zaproszone zostały osoby wspierające finansowo i organizacyjnie uroczystości zjazdowe. W trakcie spotkania Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – pan Andrzej Konstantinow, pan starosta Andrzej Stolpa i pan dyrektor Ryszard Buczyński wręczyli przybyłym gościom podziękowania. Dzięki wsparciu sponsorów Absolwenci ufundowali nowoczesną pracownię do nauki języków obcych, która został uroczyście otwarta w trakcie sobotniego spotkania.