Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018


W poniedziałek, 4 września 2017 r., po dwumiesięcznym wakacyjnym odpoczynku uczniowie i nauczyciele powrócili do szkolnej rzeczywistości… Nie sposób jednak nie zauważyć zmian w wyglądzie szkoły – na korytarzach  zawieszono fotoobrazy z lat 20. i 30. ubiegłego wieku, a także fototapety przedstawiające dawne budynki szkoły, uczniów oraz nauczycieli – wszystko to z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia naszej placówki.  

            Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęła się o godz. 9.00 w sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu sztandarów, odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego oraz hymnu szkoły głos zabrał pan dyrektor Ryszard Buczyński, który zaczął swoje przemówienie od słów: Rozpoczynamy ten rok w sposób szczególny, ponieważ jest to rok 100-lecia naszej szkoły. 100 lat temu grupa społeczników zaangażowanych w krzewienie oświaty na terenie ziemi płońskiej założyła gimnazjum. Następnie powitał przybyłych na uroczystość gości: starostę płońskiego – pana Andrzeja Stolpę, przedstawicieli Politechniki Warszawskiej – doc. dra inż. Wojciecha Urbańskiego, prodziekana do spraw studenckich, oraz dra hab. inż. Piotra Biczela, emerytowanych i obecnych nauczycieli, rodziców i uczniów. W dalszej części wystąpienia pan dyrektor zaprezentował w zarysie historię powstania szkoły i zaprosił całą społeczność szkolną na uroczystości jubileuszowe, które odbędą się w dniach 14-17 września.

            W bieżącym roku szkolnym w osiemnastu klasach liceum naukę rozpocznie 561 uczniów, w tym 173 pierwszoklasistów. Natomiast ze względu na reformę edukacji likwidującą gimnazja nie było naboru do klas 1. PGP – w 2. i 3. klasach naukę kontynuować będzie 145 uczniów.

Pracę w naszej szkole rozpocznie pani pedagog Ewa Czwarna.

            Pan dyrektor przedstawił również priorytetowe działania w rozpoczynającym się właśnie roku, m.in.: rozwijanie tradycji wynikających  z przynależności do Szkół Stowarzyszonych UNESCO, kontynuację wymiany ze szkołami w Hechingen i Winschoten, udział w olimpiadach i konkursach  przedmiotowych. Do nowych inicjatyw należą:

  • współpraca z Politechniką Warszawską –  w szkole utworzono kierunkową klasę „P”(politechniczną),
  • współpraca z Kancelarią Senatu RP i Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – uczniowie klasy 1B będą realizować projekt z zakresu edukacji obywatelskiej,
  • współpraca z Wydziałem Matematycznym Politechniki Warszawskiej – zainteresowani uczniowie będą uczęszczać na zajęcia Mini Akademii Matematyki,
  • współpraca z firmą Rocca, która obejmie patronatem grupę uczniów zainteresowanych zarządzaniem i ekonomią.

             W wystąpieniu pana dyrektora nie zabrakło także odniesień do 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej, konieczności pamięci o tamtych tragicznych wydarzeniach i obrońcach ojczyzny.

            Następnie głos zabrali: pan starosta Andrzej Stolpa oraz prodziekan  doc. dr inż. Wojciech Urbański, który zachęcał młodzież do studiowania na Politechnice Warszawskiej.

Uroczystość w sali gimnastycznej zakończyło wyprowadzenie sztandarów, po czym młodzież udała się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami.