Roboty budowlane

„Przebudowa i modernizacja budynku internatu przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku – Część I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane”

Informacje i dokumenty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia znajdują się w BIP-ie szkoły- należy kliknąć ikonkę „BIP” znajdującą się na stronie.