Dzień Kultury Angielskiej


W poniedziałek, 19 VI 2017 r., obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języka i Kultury Angielskiej. Uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami języka angielskiego przygotowali na ten dzień szereg atrakcji. Na szkolnych korytarzach można było obejrzeć cztery wystawy:

  • prace projektowe uczniów gimnazjum i liceum dotyczące wybranych aspektów kultury brytyjskiej,
  • figury słynnych postaci w Wielkiej Brytanii oraz
  • nakrycia głowy i medale brytyjskie
  • anglicyzmy

Wybrane aspekty kultury brytyjskiej i języka angielskiego były też tematem apelu, który odbył się w auli szkolnej. W jego trakcie zostały ogłoszone wyniki konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii, w którym wzięli udział uczniowie klas 3. gimnazjum. I miejsce w konkursie zajął Filip Melzacki (3w), II miejsce – Julia Charzyńska (3z), natomiast III – Weronika Zwierew (3w).