Porozumienie z Kancelarią Senatu


W dniu 8 maja 2017 roku podpisano porozumienie pomiędzy Kancelarią Senatu a  I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku. Celem tego porozumienia jest nawiązanie  współpracy poprzez objęcie przez Kancelarię Senatu patronatu nad pierwszą klasą humanistyczną („obywatelsko – prawną”).

Poniżej zamieszczamy tekst porozumienia:

Porozumienie z Senatem