Egzamin gimnazjalny 19 – 21 IV 2017


W środę, 19 IV 2017 r., 71 uczniów naszego gimnazjum przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego, który jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Mimo że egzaminu nie można nie zdać, emocji było wiele. O godz. 900 uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, natomiast po przerwie, o

godz. 1100 – z języka polskiego.
W drugim dniu egzaminów, 20 IV, gimnazjaliści rozwiązywali zadania z zakresu nauk przyrodniczych (chemia, biologia, fizyka, geografia) oraz matematyki.
Ostatniego dnia – 21 IV – uczniowie rozwiązywali testy z języków obcych (angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego) na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 16 czerwca.