Winschoten XI 2016 r


Jak co roku grupa młodzieży naszej szkoły (12 uczniów) wzięła udział w wymianie z Dollard College w Winschoten (Holandia). Wymiana odbyła się w dniach 14 – 18. 11. 2016 r. i miała charakter międzynarodowy, gdyż brali w niej udział także uczniowie z Finlandii, Japonii, Niemiec, Włoch,  Wielkiej Brytanii oraz gospodarze – Holendrzy. Koordynatorem tegorocznej wymiany była anglistka,  pani Agnieszka Socik.

Przewodnim zagadnieniem wymiany było: „Promowanie krajów takich jak Serbia, Ukraina, Turcja i Szkocja, które ubiegają się o członkostwo w Unii Europejskiej ”. Uczniowie podzieleni zostali na pięć 12-osobowych grup. Współpraca w międzynarodowych zespołach polegała na zebraniu informacji dotyczących wybranych krajów w obszarach: nauka, ekonomia, wiedza o społeczeństwie, sztuka i media. Uczniowie mieli przedstawić dane państwo jako najodpowiedniejsze, najlepiej przygotowane do tego, aby zostać członkiem Unii Europejskiej. Poza przygotowaniem prezentacji każda grupa zaprojektowała broszurę tematyczną i odegrała reklamę.

Poza pracą nad projektem uczestnicy wymiany brali udział w warsztatach: muzycznych, plastycznych, tańcu zumby, gry na bębnach afrykańskich lub teatralnych. Zorganizowany również został Międzynarodowy Festiwal Kulinarny, na który uczestnicy sami przygotowali potrawy oraz mieli możliwość degustacji typowych dla innych krajów przysmaków.

Ponadto uczniowie odbyli wycieczkę do stolicy regionu – Groningen.