Projekt AIESEC Polska


W bieżącym roku nasza szkoła kontynuowała współpracę z Komitetem Lokalnym SGH Warszawa organizacji AIESEC Polska, czego wynikiem był pobyt w szkole studentów-wolontariuszy z różnych stron świata, prowadzących działania na rzecz międzykulturowego zrozumienia, zwalczania stereotypów i nietolerancji. Tym razem przybyli do nas: Abhishek Pandey z Indii,  Raluca Nica z Rumunii i Larissa Rodríguez García  z Meksyku. Przez 4 dni (10-13 X) studenci prowadzili zajęcia z uczniami – opowiadali o swoich krajach i kulturach, m. in. o historii, polityce, zwyczajach czy życiu codziennym mieszkańców, obrazując swoje wypowiedzi prezentacjami multimedialnymi. Zajęcia prowadzone były w języku angielskim – dawało to uczniom możliwość sprawdzenia własnych umiejętności językowych oraz stanowiło doskonałą okazją do konwersacji i wymiany poglądów.

Spotkania z wolontariuszami, często z dalekich i egzotycznych dla nas krajów, służą niewątpliwie zrozumieniu różnorodności kulturowej, uczą ciekawości świata, tolerancji i otwartości.

Studenci mieszkali w domach naszych uczniów, co  umożliwiło bliższe poznanie polskich obyczajów, codziennego życia polskiej rodziny, a także nawiązanie nowych znajomości. Wolontariuszy gościli: Julia Bodek (1a1), Maria Cichocka (1a3) i Marta Cichy (2c1).