UCZNIOWIE KLAS I GIMNAZJUM – PODRĘCZNIKI


W dniu 30 sierpnia (wtorek) uczniowie klasy 1W proszeni są o zgłoszenie się do szkoły w celu odebrania podręczni-ków. Podręczniki będą wydawane w bibliotece szkolnej w godzinach od 9:00 do 12:00 dla uczniów, którzy mają nazwiska zaczynające się na litery od „B” do „P”. Uczniowie, którzy mają nazwiska zaczynające się na litery od „S” do „Z” będą mieli wydawane podręczniki w godzinach od 12:00 do 14:00.

W dniu 31 sierpnia (środa) uczniowie klasy 1Z proszeni są o zgłoszenie się do szkoły w celu odebrania podręczników. Podręczniki będą wydawane w bibliotece szkolnej w godzi-nach od 9:00 do 12:00 dla uczniów, którzy mają nazwiska za-czynające się na litery od „B” do „P”.
Uczniowie, którzy mają nazwiska zaczynające się na litery od „R” do „Z” będą mieli wydawane podręczniki w godzinach od 12:00 do 14:00.