Wymiana z Dollard College – rewizyta


W dniach 9-16.04.2016 odbyła się rewizyta uczniów ze szkoły Dollard College w Wischoten. W wymianie wzięła udział 10-osobowa grupa młodzieży holenderskiej wraz z 2 nauczycielami – Paulem Achterboschem i Georgie’m Meijerem.  Koordynacją  wymiany – w której uczestniczyło także odpowiednio 12 uczniów naszej szkoły – zajęła się pani Justyna Gruszkowska wraz z nauczycielami języka angielskiego.

Projekt tegorocznej wymiany dotyczył promowania wybranych miejsc   Polski – Mazowsza, Trójmiasta i polskich gór, z naciskiem na Zakopane. Uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy 5-osobowe – ich zadaniem było przygotowanie prezentacji dotyczącej regionu, broszury, pocztówki oraz krótkiej reklamy.
Uczestnicy wymiany zaprezentowali efekty swojej pracy podczas apelu dla klas I i II liceum oraz III gimnazjum. Wzięli też udział w 2 wycieczkach – do Torunia i Warszawy.

Harmonogram wymiany:

Sobota, 9 IV – Niedziela, 10 IV

 • Przyjazd grupy holenderskiej do Płońska, rozlokowanie w rodzinach polskich partnerów
 • indywidualny program w rodzinach

Poniedziałek, 11 IV

 • Powitanie, prezentacja dotycząca Polski
 • Dystrybucja materiałów dotyczących wymiany i wprowadzenie do tematu
 • Podział na grupy- przydział obowiązków
 • Praca w grupach
 • „Burza mózgów”
 • Praca nad prezentacjami

Wtorek , 12 IV

 • Zbieranie informacji
 • Praca nad reklamą
 • Tworzenie pocztówki
 • Projektowanie broszury
 • Praca nad prezentacją

Środa,  13 IV

 • Wycieczka do Torunia – zwiedzanie Starego Miasta i domu Mikołaja Kopernika, udział w warsztatach w Muzeum Piernika

Czwartek,  14 IV

 • Praca nad prezentacjami
 • Graficzna obróbka materiałów
 • Próby prezentacji i reklamy
 • Wycieczka do Warszawy: zwiedzanie Zamku Królewskiego, Starego Miasta i Parku Łazienkowskiego

Piątek,  15 IV

 • Przygotowania do prezentacji
 • Prezentacje projektów w auli szkolnej dla uczniów klas I LO i III gimnazjum

Sobota 16 IV

08.00  Zbiórka wszystkich uczniów przed budynkiem szkoły, pożegnanie, wyjazd do Winschoten.