Egzamin Gimnazjalny 2016


W poniedziałek, 18 IV 2016 r., 72 uczniów z klas 3 naszego gimnazjum przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego, który jest jednym z warunków ukończenia szkoły. O godzinie 900 uczniowie rozpoczęli  rozwiązywanie arkuszy z historii i wiedzy o społeczeństwie, a po przerwie, o godz. 1100 – z języka polskiego. W tej części egzaminu gimnazjaliści musieli napisać charakterystykę bohatera literackiego, dla którego wolność jest największą wartością. Wśród tekstów źródłowych pojawili się “Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza – sprawdziły się więc przewidywania, że skoro rok 2016 jest rokiem Henryka Sienkiewicza, wśród tekstów źródłowych będzie któryś z utworów polskiego noblisty. Zapewne szczególnie ucieszyło to naszych gimnazjalistów – w końcu uczęszczają do szkoły pod patronatem tego właśnie pisarza.

19 IV (wtorek) uczniowie przystąpili do części matematyczno-przyrodniczej. O godz. 900 rozwiązywali zadania egzaminacyjne z biologii, chemii, fizyki i geografii, a o godz. 1100 zadania z matematyki.

W środę, 20 IV, gimnazjaliści zmierzyli się z trzecią, ostatnią częścią egzaminu – językami obcymi. 67 uczniów naszego gimnazjum zdawało egzamin z języka angielskiego na obu poziomach – podstawowym i rozszerzonym. 3 osoby przystąpiły do egzaminu z języka niemieckiego (1 na poziomie rozszerzonym), z języka rosyjskiego natomiast egzamin zdawały 2 osoby (1 na poziomie rozszerzonym).

Wyniki egzaminu Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 17 czerwca 2016 r.