Dni otwarte 2016 – Liceum Ogólnokształcące


Szanowni Państwo!

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku uprzejmie informuje, że szkoła organizuje Dni Otwarte, w czasie których zostaną przedstawione Rodzicom i Kandydatom do liceum oraz przedstawicielom gimnazjów, informacje na temat rekrutacji do klas pierwszych. Ponadto szczegółowo zostanie zaprezentowana koncepcja nauczania w tych klasach.

Po spotkaniu zapraszamy do zwiedzania szkoły.

Terminy spotkań (oba spotkania poświęcone będą  tym samym sprawom):

  • 19 marca (sobota) 2016 roku – godzina 1000
  • 9 kwietnia (sobota) 2016 roku – godzina 1000