ZNAK JAKOŚCI SZKOŁY 2016

tarczaFundacja Edukacyjna “Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł “Srebrnej Szkoły 2016”