Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016


Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2015/2016 rozpoczęła się 1 września o godz. 9:00 w sali gimnastycznej. Po ceremonii wprowadzenia pocztów sztandarowych liceum i gimnazjum oraz odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał pan dyrektor Ryszard Buczyński, który powitał serdecznie przybyłych na uroczystość:

 • starostę Powiatu Płońskiego – pana Andrzeja Stolpę
 • wicestarostę Powiatu Płońskiego – panią Anna Dumińską – Kierską
 • emerytowanych nauczycieli naszej szkoły,
 • kadrę pedagogiczną, całą społeczność uczniowską oraz rodziców.

W pierwszych słowach wystąpienia pan dyrektor poinformował o zmianach kadrowych w szkole. W związku z przejściem na emeryturę pani wicedyrektor Grażyny Pydynowskiej, od 1 września funkcję wicedyrektora będzie pełniła pani Karina Kmiecińska. W imieniu uczniów, za 15-letnią pracę na stanowisku wicedyrektora, ogromną życzliwość i wsparcie młodzieży, podziękowali pani Grażynie Pydynowskiej przedstawiciele Zarządu Samorządu Uczniowskiego – Jan Gutkowski i Daniel Królak.

Pracę w szkole rozpocznie kilkoro nowych nauczycieli:

 • pani Joanna Marciszewska – język polski (w pełnym wymiarze godzin)
 • pani Katarzyna Skowrońska – język rosyjski (w trzecich klasach liceum)
 • pan Łukasz Romatowski – wychowanie fizyczne (½ etatu)
 • pani Renata Melzacka i pani Katarzyna Pająk – zajęcia rewalidacyjne.

Następnie pan dyrektor Ryszard Buczyński wspomniał o kolejnej, 76. rocznicy września 1939 roku: “W ramach podtrzymania pamięci o tym wydarzeniu zapraszam wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców na uroczystości organizowane przez władze miasta i powiatu zainicjowane mszą świętą o godzinie 1200 w kościele parafialnym. Jeszcze niedawno wydawało się nam, że Europa jest oazą pokoju, dziś już wiemy, że tak nie jest. Wojna toczy się tuż za naszą granicą i może spowodować w Europie nieprzewidywalne zmiany”.

W bieżącym roku szkolnym w 18 klasach licealnych naukę podejmie 595 uczniów, w tym 188 pierwszoklasistów, których pan dyrektor serdecznie powitał, życząc jednocześnie, by nasza szkoła stała się miejscem, w którym będą realizować swoje ambicje i marzenia oraz znajdą wartościowych kolegów i przyjaciół. Uczniom trzecich klas liceum życzył, by ten rok okazał się najlepszym rokiem w ich życiu. W tym roku matura rozpocznie się 4 maja – będzie to ciężka sesja egzaminacyjna, ponieważ wielu uczniów, podobnie jak w ubiegłym roku, w ciągu pierwszego tygodnia przystąpi aż do 6-7 egzaminów pisemnych. Zwracając się do uczniów klas drugich liceum, dyrektor Buczyński mówił o wybranych przez nich rozszerzeniach – rozmieszczenie ich w planie okazało się szczególnie trudne, a niekiedy niemożliwe, dlatego będą musieli oni sami zdecydować, które przedmioty ostatecznie będą rozszerzać.

Do Powiatowego Gimnazjum Publicznego uczęszczać będzie w roku szkolnym 2015/2016 211 uczniów, w tym 67 rozpocznie naukę w dwóch klasach pierwszych. Najmłodszym członkom społeczności szkolnej pan dyrektor życzył, by szybko poczuli się tu jak u siebie i byli otoczeni życzliwą opieką zarówno ze strony nauczycieli, jak i starszych kolegów. Wszystkim pozostałym gimnazjalistom, a szczególnie uczniom klas trzecich, życzył, by osiągali równie wysokie wyniki w nauce jak dotychczas i ze spokojem mogli oczekiwać wyniku egzaminu gimnazjalnego.

Zwracając się do nauczycieli, dyrektor Buczyński wyraził opinię, że będzie to kolejny trudny rok wdrażania reformy oświatowej, a jej powodzenie będzie zależało przede wszystkim od nauczycieli – życzył więc pedagogom, by sprostali wyzwaniom i doczekali większej stabilizacji w oświacie. W dalszej części przemówienia pan dyrektor wspomniał o zakończonych i planowanych remontach w szkole i internacie, zmianie gabinetów wicedyrektorów i pedagoga czy wyposażeniu czytelni w 9 laptopów. Priorytetem naszej szkoły będą, podobnie jak w ubiegłych latach, następujące działania dydaktyczno- wychowawcze:

 • zwiększenie udziału uczniów w przekształcaniu szkolnej rzeczywistości – m.in. włączenie się w proces nowelizacji statutu szkoły, w tym rozstrzygnięcie narastającego problemu korzystania z telefonów komórkowych.
 • uzyskanie bardzo wysokich wyników z egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.
 • udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych – wychowanie tak jak dotychczas dużej liczby laureatów i finalistów olimpiad.
 • kontynuowanie wymiany młodzieży z zaprzyjaźnionymi szkołami w Hechingen (Niemcy) i Winschoten (Holandia).
 • Rozwijanie bogatej tradycji wynikającej z przynależności do Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

Kończąc wystąpienie, pan dyrektor życzył wszystkim – nauczycielom, rodzicom i uczniom – spokojnego i owocnego roku.

Następnie głos zabrał pan starosta Andrzej Stolpa, który poinformował całą społeczność szkolną, iż decyzją Zarządu Powiatu Płońskiego dyrektorowi Ryszardowi Buczyńskiemu powierzono pełnienie funkcji dyrektora ZSO na kolejne 5 lat tj. do 31. 08. 2020 r. oraz życzył nauczycielom i uczniom udanego roku.

Oficjalną uroczystość zakończyło wyjście delegacji uczniów z wiązanką kwiatów, która zostanie złożona pod pomnikiem poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej oraz sztandarów szkoły. Młodzież i wychowawcy udali się na spotkania w salach lekcyjnych.