39 geografia
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 TL 3A1-1/6,3A2-1/6,3A3-1/6,3B-1/4,3B1-1/3,3C-1/4 geografia
TL 2A1-1/6,2A2-1/5 geografia
  TL 2A3-1/5,2B-1/4,2C-1/4 geografia
TL 3A1-1/6,3A2-1/6,3A3-1/6,3B-1/4,3B1-1/3,3C-1/4 geografia
2 8:50- 9:35 TL 3A1-1/6,3A2-1/6,3A3-1/6,3B-1/4,3B1-1/3,3C-1/4 geografia
TL 2A1-1/6,2A2-1/5 geografia
  TL 2A3-1/5,2B-1/4,2C-1/4 geografia
TL 3A1-1/6,3A2-1/6,3A3-1/6,3B-1/4,3B1-1/3,3C-1/4 geografia
3 9:45-10:30   TL 1A3 geografia
TL 3Z geografia
   
4 10:35-11:20 TL 1A1 geografia
TL 3W geografia
  TL 1P geografia
 
5 11:35-12:20 TL 3A2 GDDW
TL 3Z geografia
TL 1A2 geografia
   
6 12:30-13:15 TL 1B geografia
TL 1C geografia
  TL 3W geografia
 
7 13:25-14:10 TL 2A3-1/5,2B-1/4,2C-1/4 geografia
    TL 2A1-1/6,2A2-1/5 geografia
 
8 14:15-15:00 TL 2A3-1/5,2B-1/4,2C-1/4 geografia
    TL 2A1-1/6,2A2-1/5 geografia
 
Drukuj plan
wygenerowano 2019-02-11
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum