2A3 2
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 geografia-1/6 #G2 39
chemia-2/6 #C2 11
biologia-3/6 #b2 35
WOS-4/6 #WS2 18
informatyka-5/6 #2i1 1i
informatyka-6/6 #2i2 2i
fizyka-1/6 IZ 33
Jez. obce_r-2/6 #05
j.polski SZ 38 WF #w6
2 8:50- 9:35 geografia-1/6 #G2 39
chemia-2/6 #C2 11
biologia-3/6 #b2 35
WOS-4/6 #WS2 18
informatyka-5/6 #2i1 1i
informatyka-6/6 #2i2 2i
fizyka-1/6 IZ 33
Jez. obce_r-2/6 #05
hsp IC 18 matematyka EN 14
3 9:45-10:30 WF #w6 Jez. obce #04 matematyka EN 14 matematyka EN 14 j.polski SZ 38
4 10:35-11:20 WF #w6 matematyka EN 14 matematyka EN 14 matematyka EN 14 j.zachodni #03
5 11:35-12:20 matematyka EN 14 j.polski SZ 38 j.polski SZ 38 Jez. obce #04 hsp IC 18
6 12:30-13:15 GDDW 35 j.polski SZ 38 religia KW sala 03 Jez. obce #04 religia KW sala 03
7 13:25-14:10 fizyka-1/6 IZ 33
Jez. obce_r-2/6 #05
j.zachodni #03 chemia-2/6 #C2 11 biologia-3/6 #b2 35
WOS-4/6 #WS2 18
informatyka-5/6 #2i1 1i
informatyka-6/6 #2i2 2i
geografia-1/6 #G2 39
przy-2/6 #P2 35
8 14:15-15:00 fizyka-1/6 IZ 33 j.zachodni #03 chemia-2/6 #C2 11 biologia-3/6 #b2 35 geografia-1/6 #G2 39
przy-2/6 #P2 35
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-11
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum