Harmonogram odbioru świadectw dojrzałości


Drodzy Absolwenci,

zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości 5 lipca 2021 r.

Świadectwa będzie można odbierać w holu szkoły naprzeciwko głównego wejścia według poniższego harmonogramu:

Godziny odbioru

Osoby według alfabetycznego układu nazwisk

   9.00–10.00

A–J

   10.00–11.00

K–Ł

   11.00–12.00

M–R

   12.00–13.00

S–Ż

Prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego (dystans społeczny,
dezynfekcję rąk, zakrywanie ust i nosa).

Prosimy o podpisanie potwierdzenia odbioru świadectw własnym długopisem.

Świadectwo dojrzałości można odebrać również w innym terminie w sekretariacie szkoły.

Może je także odebrać osoba posiadająca pisemne upoważnienie
(wzór: https://loplonsk.pl/wp-content/uploads/2021/06/upowazninie-do-odbioru-swiadectwa-maturalnego-1.pdf)

 5 lipca 2021 r. będzie również możliwość odebrania Księgi Absolwentów.