II Powiatowy Konkurs Matematyczny


W ubiegłym roku szkolnym odbyła się pierwsza edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego Dla Uczniów Szkół Podstawowych zorganizowana przez I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku, pod patronatem Kuratora Mazowieckiego oraz Starosty Powiatu Płońskiego. Mistrzami Matematyki Powiatu Płońskiego zostało troje uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Płońsku oraz wyróżniono 7 uczniów ze szkół powiatu płońskiego (SP Nacpolsk, SP 2 Płońsk, SP3 Płońsk, SP4 Płońsk). Gratulujemy.

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu. Czas wyłonić kolejnych mistrzów matematyki!

Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie na naszej stronie.

Harmonogram konkursu w roku szkolnym 2020/2021

1.Termin zgłaszania uczestnictwa szkoły : do 15.11.2020r

Szkoła do 19.12.2019r zgłasza się do Konkursu, przesyłając „Zgłoszenie uczestnictwa do I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza 09-100 Płońsk, ul. Płocka 56 z dopiskiem Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych

2  I Etap (szkolny) odbędzie się w szkołach macierzystych 16.12.2020r o godzinie 1000

3 Komisje szkolne przesyłają protokoły z listą wszystkich uczestników i liczbą uzyskanych punktów oraz prace uczniów, którzy uzyskali co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania do dnia 22.12.2020r

4  Kwalifikowanie uczestników do II etapu konkursu  13.01.2021r  w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza,  umieszczenie listy uczestników II etapu na stronie internetowej szkoły https://loplonsk.pl/

5 II Etap (finał) odbędzie się 10.03.2021r  o godzinie  900 w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza , 09-100 Płońsk, ul. Płocka 56

6 Ogłoszenie wyników II etapu do 17.03.2021 r na stronie internetowej szkoły https://loplonsk.pl/

7 Spotkanie z laureatami i wyróżnionymi w siedzibie szkoły 27.03.2020r godzina 1000

Regulamin konkursu matematycznego

Zadania przygotowawcze