38 polski
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 SZ 1P j.polski
  JR 1C GDDW
SZ 1C j.polski
SZ 1P j.polski
2 8:50- 9:35 SZ 1C j.polski
    SZ 1C j.polski
SZ 1P j.polski
3 9:45-10:30     SZ 3Z j.polski
SZ 3Z kpol
SZ 2A3 j.polski
4 10:35-11:20     SZ 3Z j.polski
   
5 11:35-12:20   SZ 2A3 j.polski
SZ 2A3 j.polski
SZ 3A1 j.polski
SZ 1C j.polski
6 12:30-13:15   SZ 2A3 j.polski
SZ 3A1 j.polski
SZ 3A1 j.polski
SZ 3A1 j.polski
7 13:25-14:10   SZ 3Z j.polski
SZ 1P j.polski
  SZ 3Z j.polski
8 14:15-15:00   SZ 3Z j.polski
     
Drukuj plan
wygenerowano 2017-09-01
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum